BGPhoto
Balogh Gábor galériája

Modell szerződések

Modellszerződés ( nem üzleti célú)

A modellszerződés fontos dolog mind a modell, mind a fotós részéről, hisz ez az irat tartalmazza, hogy milyen feltételek mellett készülnek a képek, rendelkezik azok további felhasználási lehetőségeiről. Védi a modell ill. a fotós érdekeit. Az alábbi szöveg minta, ezért egyedileg kiegészíthető.

 

Alulírott _____________________________________ (a továbbiakban "Modell"), ezúton visszavonhatatlanul engedélyezem, hogy ____________________________________ és törvényes képviselői számára (a továbbiakban "Fotós"), a rólam a Fotós által, ________________________ napon készített fényképeknek és azok származékainak (a továbbiakban "Fényképek") a használatát minden törvényes célra a következőkben részletezett feltételek szerint.


Fotós a Modell részére a Fényképeket az alábbi módon és mennyiségben adja át:
_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________.

A Fényképek átadásának a határideje: ____________________.
Modell elfogadja, hogy felhasználhatja a Fényképeket előmenetele céljából, beleértve de nem korlátozva a portfolió, bemutatkozó kártya, kiállítás, verseny és internetes portfolió területeket, de kereskedelmi jogokat nem gyakorolhat rajtuk a Fotós előzetes írásos engedélye nélkül.
Fotós elfogadja, hogy felhasználhatja a Fényképeket előmenetele céljából, beleértve de nem korlátozva a portfolió, kiállítás, verseny és internetes portfolió területeket, de kereskedelmi jogokat nem gyakorolhat rajtuk a Modell előzetes írásos engedélye nélkül.
Modell ezennel engedélyezi Fotós számára a Fényképek utólagos szerkesztését, módosítását, beleértve de nem korlátozva a kompozíciókészítés, optikai módosítás, torzítás tevékenységeket, mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak, és a Modell számára nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti Fényképekhez képest.
Modell ezennel elismeri, hogy minden pózt, helyzetet és szituációt, amiben őt a Fényképek ábrázolják önszántából vállalt, és a teljes fotózás, annak minden részletével az ő szabad beleegyezésével történt, fenyegetettség és erőszakos kényszerítés nélkül. Ebből adódóan Fotós az ilyen vádak alól mentesül. A Modell köteles a fotózáson megfelelő állapotban megjelenni..
Modell kijelenti, hogy születési dátuma ________________________ és személyében vagy szülei/hivatalos képviselője révén képes ennek a szerződésnek az aláírására anélkül, hogy egy korábbi szerződést vagy hatályos törvényt ezzel sértene.
A szerződést elolvastam, és mint akaratommal egyezőt elfogadom, ezt aláírásommal hitelesítem.


Dátum: ________________


Aláírások :

-------------------------------------------------------                 ---------------------------------------------------
Modell                                                                          Fotós

_____________________________________
Modell címe

A modell 18 éves kora alatt vagy gyámság esetén a szülő/képviselő neve: _____________________

________________________________________      _____________________________________
Szülő / Képviselő aláírása                                                  Szülő / Képviselő címe